Српски | Srpski | English

Набавка софтвера за антивирусну заштиту Есет, Нод 32 М-17/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-17/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке je набавка добара – набавка софтвера за антивирусну
заштиту Есет, Нод 32

Poziv za podnosenje ponuda М-17-2017
Konkursna dokumentacija JN-M-17-17
Odluka o dodeli ugovora, JN M-17-2017
Обавештење о закљученом уговору