Српски | Srpski | English

Адаптација купатила у стану М-25/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-25/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка радова – Адаптација купатила у стану који је Универзитетска дечја
клиника добила прерасподелом станова солидарности

Poziv za podnošenje ponuda М-25-2016
Konkursna dokumentacija JN M- 25-2016
Obaveštenje o produženju roka JN M-25-2016.
konkursna-dokumentacija-jn-m-25-2016-izmena-1
Обавештење о закљученом уговору, ЈН М-25-2016