Српски | Srpski | English

адаптибилне млечне формуле и ентерална исхрана М-13/2016

Обавештење о закљученом уговору 1, ЈН М-13-2016ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Поступак јавне набавке мале вредности ЈН бр. М-13/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – адаптибилне млечне формуле и ентерална исхрана,
обликована по партијама.

Позив за подношење понуда M-13-2016
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА M-13-2016
odluka o dodeli ugovora M-13-2016
Обавештење о закљученом уговору 1, ЈН М-13-2016
Обавештење о закљученом уговору 2, ЈН М-13-2016
Обавештење о закљученом уговору 3, ЈН М-13-2016