Српски | Srpski | English

Адаптибилне млечне формуле и ентерална исхрана М-08/2014

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-08/2014.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – адаптибилне млечне формуле и ентерална исхрана, обликована удевет партија, и то:

МЛЕКО ЗА БЕБЕ:
Партија 1: Адаптирана формула крављег млека за исхрану превремено рођене деcе
Партија 2: Адаптирана млечна формула до навршених 6 (шест) месеци
Адаптирана млечна формула од навршених 6 (шест) месеци до једне године
Партија 3: Адаптирана формула крављег млека без лактозе
Партија 4: Млечна формула базирана на екстензивним протеинским хидролизаторима
Партија 5: Адапитирана млечна формула за умањење симптома регуритације

 

Јавни позив

Конкурсна документација