Српски | Srpski | English

адаптилне млечне формуле и ентерална исхрана ЈН М-04/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-04/2020.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – адаптилне млечне формуле и ентерална исхрана за потребе
Универзитетске дечје клинике.

Poziv za podnošenje ponuda, ЈН М 04-2020
Конкурсна документација, ЈН М-04-2020
Odluka o obustavi, JN M-04-20

Odluka o dodeli ugovora, JN M-04-20
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru, JN M-04-20 Kibid

Оbaveštenje o zaključenom ugovoru, JN M-04-20 Phoenh Pharma