Српски | Srpski | English

Aнестезиолошких и хируршких стубова В – 23 / 2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке бр.В-23/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара–анестезиолошких и хируршких стубова
.
Позив за подношење понуда
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРВА
Питања и одговори први за В232015
Питања и одговори други за В232015
ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда(1)
Обавештење о закљученом уговору В-23-2015