Српски | Srpski | English

балон катетери ЈН 404-1-110/20-32

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке, ЈН 404-1-110/20-32

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – балон катетери

Назив и ознака из општег речника: 33141210-балон катетери

Обавештење о закљученом уговору госпер ц-321
Обавештење о закљученом уговору госпер ци-324
Обавештење о закљученом уговору аптус ц-322