Српски | Srpski | English

вршење обавезних здравствених прегледа запослених М-17/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-17/2020.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге вршење обавезних здравствених прегледа запослених Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда
Кoнкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору батут м-17