Српски | Srpski | English

гасови ЈН М-19/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности, ЈН М-19/2016
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – гасови за потребе Универзитетске дечје клинике.

Пoзив за подношење понуда, JН М-19-2016
Конкурсна документација, ЈН М-19-2016
Одлука о додели уговора, ЈН М-19-2016
Обавештење о закљученом уговору, ЈН М-19-2016.