Српски | Srpski | English

дезинфицијенси М-38/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-38/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – дезинфицијенси за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама:

Пoзив за подношење понуда, М-38-2018
Конкурсна документација, ЈН М-38-2018
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 1

Измена Конкурсне документације 1, ЈН М-38-2018
Одговор на питање 1, ЈН М-38-2018

Одговор на питање 2, ЈН М-38-2018
Измена Конкурсне документације 2, ЈН М-38-2018
Одлука о додели уговора, ЈН М-38-2018