Српски | Srpski | English

„ Дезинфицијенси “ , обликована по пар тијaма В – 20/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-20/2015, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара–„Дезинфицијенси“, обликована по партијaма
 .
Позив за подношење понуда
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Обавештење о закљученом уговору за В20