Српски | Srpski | English

дизел гориво и погон за агрегате М-16/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-16/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – дизел гориво и погон за агрегате за потребе Универзитетске дечје клинике

Пoзив за подношење понуда, М-16-2018
Конкурсна документација, ЈН М-16-2018
Одговор на питање 1, ЈН М-16-2018

Измена конкурсне документацијe 1, ЈН М-16-2018
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда