Српски | Srpski | English

дилетациони катетери В-15/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-15/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – дилетациони катетери за потребе Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, В-15-2016
Конкурсна документација, В-15-2016
Одговор на питање 1, ЈН В-15-2016
Измена конкурсне документације 1, В-15-2016
Одговор на питање 2, ЈН В-15-2016
Одлука о обустави поступка, ЈН В-15-2016
Одлука о додели уговора, ЈН В-15-2016
Обавештење о закљученом уговору, ЈН В-15-2016