Српски | Srpski | English

дијагностички катетери П-05/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара–дијагностички катетери за потребе Универзитетске дечје клинике,
који имају карактер хитних и неодложних,број П-05/2016.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација, П-05-2016
Одлука о додели уговора, ЈН П-05-2016
Обавештење о закљученом уговору Аптус
Обавештење о закљученом уговору Стига