Српски | Srpski | English

Упутство за електронско заказивање

*Важна напомена: због преласка на Интегрисани здравствени информациони систем (ИЗИС) неке прегледе није више могуће закзати преко нас, већ их заказују надлежни педијатри из болница и домова здравља. За додатне информације позовите 011 20 60 777.

ПОЈАШЊЕЊЕ ПОЉА (КУЋИЦА) ПРИ ЕЛЕКТРОНСКОМ ЗАКАЗИВАЊУ ПРЕГЛЕДА:

“Име, име родитеља и презиме детета”
Уписати име детета, затим, у загради, име родитеља носиоца оигурања детета (родитељ на кога се “дететова књижица води”) и презиме детета. На пример: “Јован (Ана) Јовановић”. Из техничких резлога, значајно нам је ако овај податак можете да унесете “нашим” латиничним словима (дакле, “са кукицама”: č,ć,š,đ,ž).

“ЈМБГ”
Упишите “јединствени матични број грађана” детета за кога се преглед заказује. Тај број можете прочитати из здравствене књижице детета или из његовог извода из матичне књиге рођених. У колико дете нема матични број (није наш држављанин или новорођенчету ЈМБГ још није додељен) упишите датум рођења детета у формату ДДММГГГГ (23.4.2005 је 23042005). У овом случају обавезно упишите у поље “Медицински разлог доласка и евентуалне напомене” зашто дете нема ЈМБГ.

“Имам упут за”
У овом пољу одаберите специјалност доктора. Требало би да на лекарком упуту који сте добили пише ова информација. У колико нисте сасвим сигурни код ког типа доктора треба да тражите преглед, одаберите из понуђеног списка оно што Вам се чини највероватнијим, а у пољу “Медицински разлог доласка и евентуалне напомене” опишите укратко врсту медицинског проблема због кога заказујете преглед. Тако ће наши оператери моћи да Вас упуте исправном доктору.

“Дете долази на”
Ове треба изабрати “први преглед” у колико је ово први пут да се јављате доктору са наше клинике због тог конкретног медицинског проблема. “Контролни преглед” одаберите у колико је дете већ било на нашој клиници истим медицинским поводом и сада долази на контролу у складу са препоруком нашег доктора (на извештају је писало контрола по потреби, контрола за годину дана или слично). У случају да се ради о контролном прегледу, бићете упућени истом доктору који је и последњи пут гледао дете тим поводом.

“E-mail адреса за контакт”
Овде упишите адресу на коју желите да Вам пошаљемо информације о заказаном прегледу.

“Број телефона”
Број телефона за контакт није обавезно унети. Ако поседујемо Ваш број телефона, лакше Вас можемо контактирати у колико случајно дође до непредвиђене промене термина прегледа. У колико број контакт телефона не оставите, много се лакше може десити да Вам преглед буде из неког разлога отказан/померен, а да Ви о томе не будете обавештени.

“Општина на којој дете станује”
Не уписивати општину на којој је носилац осигурања запослен, већ општину на којој дете станује.

“Медицински разлог доласка и евентуалне напомене”
Овде треба, у најкраћем, унети због каквог је медицинског проблема преглед потребан. Ако долазите на контролни преглед, а наш доктор вам је рекао да пре доласка урадите неку од дијагностичких процедура на клиници (рецимо, ултра-звучни преглед), обавезно то напишите! Сви ови подаци могу бити значајни при одабиру доктора или термина. Такође, ако нисте сигурни која врста доктора вам је потребна (нпр. на упуту пише да се јавите хирургу, али не и које уже специјалности), на бази описа медицинског проблема који дете има и због кога се јављате оператер ће знати код ког доктора да Вас пошаље. Овде напишете и ако желите термин у допунском раду клинике (ови прегледи се наплаћују у готовом новцу и за њих није потребан упут).

“Име доктора код кога желите преглед”
У колико желите преглед баш код неког конкретног доктора, обавезно попуните ово поље. Ово поготово важи ако се ради о контролном прегледу! Ипак, скрећемо пажњу да избор конкретног доктора може некад значајно продужити чекање до слободног термина.

“Унесите испод текст који овде видите”
У ово поље унесите слова и бројеве који пишу на тамном праоугаонику са десне стране. Ради се заштити од аутоматизованог попуњавања упитника.