Српски | Srpski | English

Одржавање плазма стерилизатора „ Plasmaster 80 (HMTS) “-

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка су услуге – текуће поправке и техничког одржавање плазма стерилизатора
„Plasmaster 80 (HMTS)“, произвођача „Human Meditek, Co., Ltd.“, Кореја.
Шифра из Општег речника набавки: 50421000 Услуге поправке и одржавања
медицинске опреме.

 

15 – Obavestenje o pokretanju postupka

15 – Konkursna – odrzvanje plazma sterilizatora – pregovaracki postupak