Српски | Srpski | English

дугачки уводници (long sheat h s) великог промера П – 11 / 2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара–дугачки уводници (long sheaths) великог промера, којаимају ка
рактер хитних и неодложних,број П-11/2015
.
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација, П-11-2015
Одлука о додели уговора, П-11-2015