Српски | Srpski | English

Tекуће поправке и техничко одржавање операционих столова В-04/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-04/2020
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање операционих столова
Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама.

ЈН В-04-2020 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација, ЈН В-04-2020
Одговор на питање 1, ЈН В-04-2020

Одговор на питање 2, ЈН В-04-2020
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-04-2020
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору, PTM

Обавештење о закљученом уговору, AB Trade