Српски | Srpski | English

екуће поправке и техничко одржавање покретног рендген апарата произвођача „Samsung“ В-19/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-19/2020
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање покретног рендген апарата произвођача „Samsung“ за потребе Универзитетске дечје клинике.

ЈН В-19-2020 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација, ЈН В-19-2020
Измена прва конкурсне документације, ЈН В-19-2020
Одлука о додели уговора, ЈН В-19-2020
Обавештење о закљученом уговору