Српски | Srpski | English

екуће поправке и техничко одржавање респиратора произвођача „Maquet ” В-37/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В37/2020

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање респиратора произвођача „Maquet ” за потребе Универзитетске дечје клинике

ЈН В-37-2020 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација, ЈН В-37-2020
Одлука о додели уговора, ЈН В-37-2020
Обавештење о закљученом уговору пароко в-37