Српски | Srpski | English

Закуп простора за потребе архивирања документације

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. M-03/15.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге закупа простора за потребе архивирања документације.
Шифра из Општег речника набавки: 70220000 Услуге давања других некретнина
осим стамбених у најам или закуп.

3 – Poziv za podnosenje ponuda – Zakup

3 – Konkursna dokumentacija – Zakup