Српски | Srpski | English

Заштите од пожара M-16/14

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. M-16/14.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуга одржавања обука у области заштите од пожара и ангажовање одговорног
лица за заштиту од пожара.

Позив за подношење понуда – ППЗ

Конкурсна документација – ППЗ

Прилог бр. 2

Одговор бр. 1