Српски | Srpski | English

Заштитна опрема за рендген, M-17/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. M-17/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – заштитна опрема за рендген за потребе службе радиологије
Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2