Српски | Srpski | English

Сектор немедицинских послова

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Начелник службе: Диана Вујисић Гавриловић, дипл. правник
Телефон: 011/2060-652; 011/2060-681

ОДСЕК ЗА КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ
Телефон: 011/2060-676

ОДСЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Телефон: 011/2060-738

 

СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Начелник службе: Милан Ивошевић , дипл. економиста
Телефон: 011/2060-654

ОДСЕК ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Телефон: 011/2060-655

ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Телефон: 011/2060-655

ОДСЕК ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ
Телефон: 011/2060-655

ОДСЕК ЗА ПРИЈЕМНО-ФАКТУРНЕ
Телефон: 011/2060-793

 

СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ И ПОМОЋНЕ ПОСЛОВЕ
Руководилац службе:  Душан Давидовић
Телефон: 011/2060-787

ОДСЕК ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА
Телефон: 011/2060-787

ОДСЕК ЗА ПОМОЋНЕ ПОСЛОВЕ
Телефон: 011/2060-787

За све остале информације, на располагању Вам је телефон 011/2060-600 (телефон за информације).