Српски | Srpski | English

Извођење елемената противпожарне заштите М-07/2014

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-07/2014.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавке радова – „Извођење елемената противпожарне заштите у оквиру пројекта на реконструкцији вентилације и припреме просторије за испоруку рентген апарата”

 

Позив за подносење понуда

Конкурсна документација

Прилог

Прилог 2