Српски | Srpski | English

извођење текућих водоводних, односно канализационих радова М-23/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-23/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка радова – извођење текућих водоводних, односно канализационих радова у
згради Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација, ЈН М-23-2019
Одлука о додели уговора, ЈН М-23-2019
Обавештење о закљученом уговору, М-23-2019