Српски | Srpski | English

израде акта о процени ризика и обављање послова безбедности и здравља на раду преко стручног лица М-09/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-09/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге израде акта о процени ризика и обављање послова безбедности
и здравља на раду преко стручног лица (лице за безбедност и здравље на
раду) за потребе Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда
Кoнкурсна документација
Измена конкурсне документације 1, ЈН М-09-2016
Одговор на питање 1, ЈН М-09-2016
Одговор на питање 2, ЈН М-09-2016
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 1
Обавештење о закљученом уговору Институт за безбедност и хуманизацију рада