Српски | Srpski | English

канцеларијске опреме – столица М-28/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-28/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – канцеларијске опреме – столица, за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда M-28-2015
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА M-28-2015
Одлука о обустави поступка М-28-2015