Српски | Srpski | English

канцеларијске опреме – столица троседежница М – 21 / 2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредностибр.М-21/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара–канцеларијске опреме-столица,
и то столица са три седишта–троседежница.
.
Позив за подношење понуда
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о обустави посупка
Обавештење о обустави поступка M-21-2015