Српски | Srpski | English

канцеларијски материјал М-23/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-23/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – канцеларијски материјал за потребе Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda, ЈН М 23-2018
Коnkursna dokumentacija – KANCELARIJSKI MATERIJAL, JN M-23-2018
Odgovor, JN M-23-2018

Измeна 1- Коnkursna dokumentacija KANCELARIJSKI MATERIJAL
Оbaveštenje o produženju roka, JN M-23-2018
Odgovor 2, JN M-23-2018

Izmena 2-Konkursna dokumentacija, JN M-23-2018
Odgovor 3, JN M-23-2018
Odgovor 4, JN M-23-2018