Српски | Srpski | English

катетери за екстерну дренажу ЈН П-09-2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – катетери за екстерну дренажу за потребе Универзитетске дечје клинике, који имају карактер хитних и неодложних

Обавештење о покретању преговарачког поступка, ЈН П-09-2017
Конкурсна документација, П-09-2016
Одлука о додели уговора, ЈН П-09-2017
Обавештење о закљученом уговору Prospera