Српски | Srpski | English

кертриџи за апарат ГЕМ 3000 П-09/2014

Позив за подношење понуде у преговарачком поступку јавне набавке добра – материјал за лабораторије – гасне анализе – кертриџи за апарат „ГЕМ 3000″, произвођача „Werfwen IVD International – Division of IL S.p.A” из Италије, број П-09/2014

позив за подносење понуда

Конкурсна документација

Прилог

Odluka o dodeli ugovora – Portal

09 – Обавештење о закљученом уговору