Српски | Srpski | English

Конкурси

 


 

Огласи су објављени листу “Послови” 900, дана 23.09.2020. године и рок конкурисања траје 8 дана од дана објављивања.

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 ( шест) месеци:
1. Доктор медицине за потребе Одсека за образовну делатност и едукацију запослених – 2 ( два) извршиоца

Јавни оглас др мед -неодређено , 2 (два) извршиоца

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу Универзитетска дечја клиника, Београд, Тиршова 10 , са назнаком који је конкурс у питању или предају лично на Писарници Клинике.


 

Огласи су објавњени листу “Послови” 899, дана 16.09.2020. године и рок конкурисања траје 8 дана од дана објављивања.

 

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 ( шест) месеци:
1. Финансијско-рачуноводствени аналитичар-Шеф Одсека, Одсек за књиговодствено-финансијске послове са магацином  -1(један) извршилац

За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања:
1.Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, Одељење гастроентерохепатологије -1 (један) извршилац

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу Универзитетска дечја клиника, Београд, Тиршова 10 , са назнаком који је конкурс у питању или предају лично на Писарници Клинике.

 

odluka o poništenju
Јавни оглас – дипл.економиста
Јавни оглас – мед.сестра


Објављени 09.09.2020. године у листу “Послови”бр.898 Националне службе за запошљавање и рок траје 8 дана од дана објављивања.

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу : Универзитетска дечја клиника, Београд, Тиршова 10 са назнаком који је конкурс у питању или се коверте са документацијом доносе и лично предају у архиви Клинике.

Мед.сестра- техничар-4 (четири)извршиоца)
Домар,јавни оглас
Domar , poništenje


 

Оглас je објављен у листу “Послови” бр 896-897 од 26.08.2020. године.

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 ( шест) месеци:

1. Finansijsko-računovodstveni analitičar–šef Odseka za knjigovodstveno-finansijske poslove sa magacinom – 1 (један) извршилац

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања у листу Послови, односно од 26.08.2020. године.
Јавни оглас – дипл.економиста


 

Oglas je objavljen u listu “Poslovi” NSZ broj 894-895 dana 12.08.2020 godine.

– medicinska sestra/tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 3, Odsek kardiohirurškog intenzivnog lečenja na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac i
– domara/majstora održavanja, Odsek za održavanje objekta na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci – 1(jedan) izvršilac

Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.
Одсек кардиохируршког интензивног лечења
Домар


Oglas je objavljen u listu “Poslovi” NSZ broj 892-893 dana 29.07.2020 godine.

– medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima, Odeljenje plastične hirurgije na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
i
– doktor medicine, Odeljenje urologije na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan) izvršilac

Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.
Јавни оглас Пластика
Јавни оглас – Урологија


Oglas je objavljen u listu “Poslovi” NSZ dana 22.07.2020 godine.

– medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima, Odeljenje endokrinologije na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac

Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.

Јавни оглас – ендокринологија

 


Oglas je objavljen u listu “Poslovi” NSZ dana 01.07.2020 godine.

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 ( шест) месеци:

1.    Референт за јавне набавке за потребе Одсека јавних набавки – 1 (један) извршилац
2.    Доктор медицине- 1 (један) извршилац за потребе Одсека за образовну делатност и едукацију запослених
3.    Доктор медицине специјалиста у oперационим салама за потребе Одељења анестезиологије са реаниматологијом, 1 (један) извршилац.

Javnioglas doktor medicine SPECIJALISTA 24062020135710
Javnioglas referent za javnenabavke 24062020135048
Javnioglas za prijem doktora medicine24062020134434


Oglas je objavljen u listu “Poslovi” NSZ dana 24.06.2020 godine.

– doktor medicine, Odsek za obrazovnu delatnost i edukaciju zaposlenih na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac

Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.

Јавни оглас-др.мед.-замена


 

Oglas je objavljen u listu “Poslovi” NSZ dana 17.06.2020 godine.

1. doktor medicine, Odsek za obrazovnu delatnost i edukaciju zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci – 1(jedan)izvršilac

Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.

Јавни оглас – др мед 1 извршилац


 

 

Оглас је објављен на сајту Нациналне службе за запошљавање дана 03.06.2020. год.

1.Медицинске сестре/техничара у интензивној нези нивоа 3, Одељење хируршког интензивног лечења – 1 (један) извршилац
Јавни оглас – мед.сестратех-1 изв.


 

Oglas je objavljen u listu “Poslovi” NSZ dana 27.05.2020 godine.

– medicinska sestra-tehničar u hemodijalizi, Dijaliza na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.
Дијализа-јавни огласOglas je objavljen  u listu “Poslovi” NSZ dana 20.05.2020 godine.

– medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima, Dnevna neurološka bolnica na određeno vreme po osnovu zamene – 1(jedan)izvršilac
– medicinska sestra-tehničar u ambulanti, Odsek za vođenje i rukovođenje medicinskom dokumentacijom na određeno vreme – 1(jedan)izvršilac
– medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima, Odeljenje gastroenterohepatologije na određeno vreme – 1(jedan)izvršilac
– medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima, Odeljenje opšte dečje ortopedije na određeno vreme – 1(jedan)izvršilac
– medicinska sestra – tehničar u urgentnim službama i reanimaciji, Ambulanta za trijažu i hitan prijem pedijatrije – 2(dva) izvršioca

ЈАВНИ ОГЛАС – 6 СЕСТАРА


Oglasi su objavljeni na sajtu NSZ dana 06.05.2020 godine.

– medicinske sestre – tehničara u operacionoj sali, Odeljenje anesteziologije sa reanimatologijom na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
– medicinske sestre – tehničara na neonatologiji, Odeljenje neonatologije na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac

Јавни оглас – анестезија и неонатологија


 Oglas je objavljen na sajtu NSZ za prva 4 oglasa dana 19.03.2020 godine, a za farmaceutskog tehničara dana 20.03.2020 godine

– Doktor medicine specijalista na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti, Odeljenje hematologije na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
– Doktor medicine, Odsek za obrazovnu delatnost i edukaciju zaposlenih na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
– medicinska sestra – tehničar u operacionoj sali, Služba OP bloka sa sterilizacijom na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci – 1(jedan)izvršilac
– Medicinska sestra – tehničar u operacionoj sali, Odeljenje anesteziologije sa reanimatologijom na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja
– farmaceutski tehničar, Bolnička apoteka na određeno vreme do 3(tri)meseca, povećan obim posla – 1(jedan)izvršilac

Dr medicine određeno hematologija
Dr medicine određeno – 1 izvršilac
op blok
Anestezija
фармацеутски техничар – јавни оглас

Rok za podnošenje prijava traje 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ.

 


Oglasi su objavljeni na sajtu NSZ dana 11.03.2020 godine.

– medicinske sestre – tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima, Odeljenje za funkcionalnu nefrološku dijagnostiku i peritonealnu dijalizu na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
– stručni saradnik za javne nabavke, Odsek javnih nabavki na određeno vreme do 3(tri)meseca, zbog povećanog obima posla – 1(jedan)izvršilac

javni oglas Stručni Saradnik za javne nabavke
јавни оглас – медицинска сестра


Oglasi su objavljeni na sajtu NSZ dana 12.02.2020 godine.

– medicinske sestre – tehničara u operacionoj sali, Odeljenje anesteziologije sa reanimatologijom na odredjeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac i medicinske sestre-tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 3, Odsek neonatalne intenzivne nege i terapije na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
– doktora medicine za potrebe Odseka za obrazovnu delatnost i edukaciju zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci -2(dva)izvršioca
Јавни оглас др мед -неодређено 05.02.2020.(1)
javni oglas anestezija i NIN


Oglasi su objavljeni na sajtu NSZ dana 05.02.2020 godine.

– medicinske sestre – tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima, Odeljenje abdominalne hirurgije na odredjeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja – 1(jedan)izvršilac
– medicinske sestre-tehničara u operacionoj sali, Služba operacionog bloka sa sterilizacijom na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci – 1(jedan)izvršilac
– doktora medicine za potrebe Odseka za obrazovnu delatnost i edukaciju zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci -1(jedan)izvršilac
– magacioner/ekonom za potrebe Odseka za knjigovodstveno – finansijske poslove sa magacinom na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i prethodnim probnim radom u trajanju od 6(šest)meseci – 1(jedan)izvršilac

DostavaJavnioglaszaprijemnaodredenovreme
Javnioglaszaprijemmedicinskesestrenaneodredeno
Javnioglaszaprijemdoktoramedicinenaneodredeno
javnioglaszaprijemnaneodredenoMAGACIONER