Српски | Srpski | English

коротидни и периферни стентови са пратећим потрошним специфичним материјалом ЈН 404-1-110/19-2

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке, ЈН 404-1-110/19-2

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – коротидни и периферни стентови са пратећим потрошним специфичним материјалом

Обавештење о закљученом уговору хермес фарма ц-145
Обавештење о закљученом уговору хермес фарма ци-146