Српски | Srpski | English

Лабораторијска центрифуга и стерилизатор, В-19/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-19/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лабораторијска центрифуга и стерилизатор за потребе Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Одговор на питање 1
Измене и допуне конкурсне документације 2, В-19-2015 – Copy
Измене и допуне конкурсне документације 3, В-19-2015
Одговор на питање 3
Обавештење о обустави поступка, ЈН В-19-2015
Обавештење о закљученом уговору 1