Српски | Srpski | English

лабораторијски материјал за проточну цитометрију В-07/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак ЈН бр. В-07/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лабораторијски материјал за проточну цитометрију, за
потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама.

Позив за подношење понуда В-07-2016
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА B-07-2016
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-07-2016
odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara – laboratorijski materijal za protočnu citometriju
Обавештење о закљученом уговору 1, ЈН В-07-2016
Обавештење о закљученом уговору 2, ЈН В-07-2016Обавештење о закљученом уговору 3, ЈН В-07-2016
Обавештење о закљученом уговору 4, ЈН В-07-2016
Обавештење о закљученом уговору 5, ЈН В-07-2016