Српски | Srpski | English

лабораторијски материјал за проточну цитометрију В-47/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-47/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лабораторијски материјал за проточну цитометрију за
потребе Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda , JN V-47-2018
Коnkursna dokumentacija ЈN V-47-2018
Odgovor 1, JN V-47-2018

Izmena 1 Коnkursne dokumentacije, ЈN V-47-2018