Српски | Srpski | English

лабораторијски материјал за проточну цитометрију В-47/2019.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-47/2019.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лабораторијски материјал за проточну цитометрију за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, В-47-2019
Конкурсна документација, В-47-2019