Српски | Srpski | English

лабораторијски материјал за проточну цитометрију В-15/2015.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-15/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара–лабораторијски материјал за проточну цитометрију
.
Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација,
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, ЈН В-15-2015(1)
Одговор на питање 1, ЈН В-15-2015