Српски | Srpski | English

ларингоскопи за потребе службе анестезиологије В-59/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-59/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – ларингоскопи за потребе службе анестезиологије са реаниматологијом и хируршком интензивном терапијом Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-59-2016.
Конкурсна документација, В-59-2016.
Одговор на питање 1, ЈН В-59-2016
Одговор на питање 2, ЈН В-59-2016
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-59-2016
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одлука о обустави поступка, ЈН В-59-2016
Обавештење о обустави поступка