Српски | Srpski | English

ларингоскопи и машине за сечење газе М-05/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-05/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – ларингоскопи и машине за сечење газе за потребе Универзитетске дечје клинике.

Пoзив за подношење понуда, М-05-2017
Конкурсна документација, ЈН В-05-2017
Одговор на питање 1, ЈН М-05-2017
Одлука о додели уговора, ЈН М-05-2017
Обавештење о закљученом уговору Delta Naissa
Обавештење о закљученом уговору Medika projekt