Српски | Srpski | English

лежаја за једну особу М-10/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-10/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добра – лежаја за једну особу, за потребе Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд.

Позив за подношење понуда М-10-2016
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА M-10-2016
Обавештење о закљученом уговору Сезам Траде