Српски | Srpski | English

Лекови ван листе и лекови за трансплатацију В-02/2015

Обавештење о обустави поступка,ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-02/2015, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – „Лекови ван листе и лекови за трансплатацију“, обликована по
партијaма

Позив за подношење понуда-

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2

Измена конкурсне документације ЈН В-02-2015

Измена конкурсне документације ЈН В-02-2015, 2

Измена конкурсне документације, ЈН В-02-2015, 3

Одговор на питање 5

Измена конкурсне документације, ЈН В-02-2015, 4

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 02-2015

Измена конкурсне документације, ЈН В-02-2015, 5

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 02-2015, 2

Измена конкурсне документације, ЈН В-02-2015, 5

Обавештење о закљученом уговору 1

Обавештење о закљученом уговору 2..

Обавештење о закљученом уговору 3,.

Обавештење о закљученом уговору 4(1)

Одлука о измени уговора Fresenius022015

Обавештење о закљученом уговору 5