Српски | Srpski | English

лекови В-01/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-01/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови за потребе Универзитетске дечје клинике“,
обликована по партијама.

Poziv za podnošenje ponuda, V-01-2018
Конкурсна документација, В-01-2018
Odgovor 1, JN V-01-2018
Одговор на питање 2, ЈН В-01-2018