Српски | Srpski | English

набавка ситне опреме за потребе дневне болнице гастроентерологије В-12/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-12/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови за потребе Универзитетске дечје клинике“, обликована
по партијама.

Poziv za podnošenje ponuda, V-12-2018
Konkursna dokumentacija, JN V-12-2018
Odluka o dodeli ugovora, JN V-12-2018
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ в-12 суперлаб