Српски | Srpski | English

лекови В-52/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-52/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-52-2019
Конкурсна документација, В-52-2019