Српски | Srpski | English

лекови В-56/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-56/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама:

Позив за подношење понуда, В-56-2019
Конкурсна документација, В-56-2019
Одговор на питање 1, ЈН В-56-2019
Одлука о додели уговора, ЈН В-56-2019