Српски | Srpski | English

Лекови В-61/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-61/2019.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, В-61-2019
Конкурсна документација, В-61-2019
Одговор на питање 1, ЈН В-61-2019