Српски | Srpski | English

лекови В-64/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-64/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови за потребе Универзитетске дечје клинике“, обликована
по партијама

Poziv za podnošenje ponuda, V-64-2018
Konkursna dokumentacija, JN 64-2018
Konkursna dokumentacija, JN 64-2018, Izmena 1
Odgovor 1, JN V-64-2018
Odgovor 2, JN V-64-18