Српски | Srpski | English

лекови В-86/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-86/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – лекови за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама:

Позив за подношење понуда, В-86-2019
Конкурсна документација, В-86-2019
Одлука о обустави поступка, ЈН В-86-2019

Одлука о додели уговора, ЈН В-86-2019
Oбавештење о обустави поступка, ЈН В-86-2019
Обавештење о закљученом уговору Sanol S, ЈН В-86-2019
Обавештење о закљученом уговору Ino-pharm, ЈН В-86-2019